Loading…

WIELOKULTUROWY WROCŁAW

W przedszkolu anglojęzycznym Kid’s Corner realizujemy projekt w zakresie edukacji międzykulturowej, otwierający naszych przedszkolaków na różnice kulturowe (narodowe, etniczne, językowe, religijne), pielęgnujemy postawy antydyskryminacyjne i umiejętności współpracy w grupach i sytuacjach nacechowanych odmiennością kulturową. Czyniliśmy to także w intencji przygotowania małych wrocławian do świętowania Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wychodzimy z doświadczeń naszych dzieci, które często wzrastają w wielokulturowych rodzinach, odwołujemy się do pamięci tych spośród naszych podopiecznych, którzy realnie lub wirtualnie podróżują z rodzicami do wielu zakątków świata, odwiedzają lub podejmują krewnych z odległych regionów, ale też zaczynają głębiej wchodzić w krajobraz kulturowy i ponad 1000-letnią historię Wrocławia. Program cotygodniowych zajęć obejmuje zajęcia kameralne w małych grupach (I faza), przybliżające zasoby kultury dziecięcej kolejnych krajów: gry, rymowanki, dobranocki, ważne zwroty, ale też sporo wizualizacji dotyczących różnych elementów życia społecznego, sposobu świętowania, charakterystycznych cech krajobrazu i klimatu. Efektem są prace plastyczne lub praktyczne zadania przedszkolaków, prezentowane m.in. na tablicy w szatni. Wyżej wymienione zajęcia stanowią rodzaj przygotowania do naszych wspólnych wędrówek po Wrocławiu w całym jego wielokulturowym bogactwie lub spotkań z przedstawicielami różnych grup kulturowych u nas w przedszkolu przy ul. Końskiej (II faza). Odwiedzamy miejsca znaczące dla tematyki i słuchamy opowieści mieszkających we Wrocławiu cudzoziemców, przedstawicieli mniejszości, migrantów. Czytają książki swego dzieciństwa, uczą ulubionych zabaw i piosenek, budując żywy obraz nowoczesnej metropolii. Staramy się o zapis tych wydarzeń, które mają znaczenie i dla małych uczestników, i dla nas – przewodników w splatanych ścieżkach globalizującego się świata (patrz: comiesięczna galeria fotografii i prac dzieci). Nie zmuszamy uczestników do wysiłku intelektualnego, budujemy kulturę emocji w doświadczaniu odmienności kulturowej, naukę stosownego dystansu oraz zaangażowania.
Koordynatorka i autorka projektu: dr Elżbieta Chromiec