Loading…

Program

Realizujemy podstawę programową

wychowania przedszkolnego opiniowaną przez Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy program rocznego przygotowania dzieci do edukacji szkolnej, tzw. „zerówka”.

Dodatkowo realizujemy:

Amerykański program nauczania języka angielskiego (ESL). Program, którym posługujemy się w codziennym nauczaniu języka angielskiego naszych podopiecznych skupia się na ogólnym rozwoju osobistym młodego człowieka zarówno intelektualnym jak i społecznym.

W ramach tego programu zagłębiamy się w następujące obszary:

 • kim jesteśmy?
 • jak wyrażamy siebie?
 • jak działa świat?
 • gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni?

Tygodniowe tematy zajęć utrwalane są metodą spiralną i zawierają się w następujących dziedzinach wczesnego rozwoju dziecka:

 • rozwój społeczny i emocjonalny
 • rozwój językowy – komunikacja, literatura
 • rozwój artystyczny – muzyka, sztuka, plastyka
 • matematyka – kształty, wielkości, skale
 • nauka – eksperymenty, przyroda, natura

Ucząc języka angielskiego jako drugiego (ESL) bazujemy na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Każda kategoria tematów tygodniowych realizuje naukę języka poprzez włączanie:

 • plastyki
 • muzyki
 • przyrody
 • matematyki
 • eksperymentów z zakresu nauk ścisłych
 • tańca, aktywności fizycznej, zabaw ruchowych,

by każde dziecko odnalazło najwygodniejszą dla niego drogę do przyswojenia języka obcego jakim jest język angielski.

Nauczyciele wspierani są przez native speakerów z różnych krajów (Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Anglia). Dzięki temu dzieci „osłuchują się” z różnymi odmianami języka angielskiego, co jest niezwykle ważne w późniejszej komunikacji w tym języku. W okresie bezpodręcznikowym osiągnięcia lingwistyczne dzieci gromadzone są w postaci portfolio językowego, które jest prezentowane i omawiane przez nauczyciela prowadzącego na konferencjach i spotkaniach z rodzicami.